Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Bel 024 322 3435

Werkwijze

U hebt zich bij de huisarts gemeld omdat er sprake is van klachten. Als de huisarts vermoedt dat er sprake is van een psychische achtergrond, kan hij of zij u zelf behandelen of – bij het vermoeden van een diagnose op psychisch gebied – doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Specialistische GGZ.

 

Een vermoeden van een diagnose dient door een psycholoog bevestigd te worden. Wordt de behandeling niet vergoed door de verzekeraar omdat er geen sprake is van een stoornis, dan kunt u ervoor kiezen uw gesprekken zelf te betalen of terug verwezen te worden naar de huisarts.

 

 

Aanmelding

Als u van uw huisarts een verwijzing hebt gekregen voor Generalistische Basis GGZ, óf u wilt op eigen initiatief een afspraak maken, kunt u een afspraak maken. Dit kan met behulp van het online aanmeldformulier of telefonisch op nummer 024 322 3435.

 

 

Intake

Een intake duurt in de meeste gevallen twee gesprekken van ieder drie kwartier. We bespreken de klachten en de geschiedenis ervan. Om een goed beeld van de aard van de klachten te krijgen, kunnen er waar nodig testen of vragenlijsten worden afgenomen.

 

 

Diagnose en behandeling

Na de intake en het eventuele psychologisch onderzoek kan ik beoordelen of de diagnose in aanmerking komt voor vergoeding. Ik maak een inschatting van de duur van de behandeling. Dit wordt zorgzwaarte genoemd.

 

We bespreken mijn behandelvoorstel met daarin een (voorlopige) diagnose. In dat behandelvoorstel benoem ik welke vorm van begeleiding of behandeling het beste aansluit bij de hulpvraag en de mogelijkheden.

 

Bij het afstemmen van het behandelvoorstel maken we afspraken over de frequentie van de sessies. Mocht er meer gespecialiseerde hulp nodig zijn, dan zorgen wij in overleg met u en uw huisarts, voor de juiste doorverwijzing.

 

 

Afsluiting

Aan het eind van een behandeling is er een afsluitend gesprek. Hierin blikken we terug op de behandeling en vooruit op de toekomst door bijvoorbeeld leerdoelen te stellen, valkuilen te formuleren en advies mee te geven.

 

 

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Kwaliteit en effectiviteit van een behandeling is het allerbelangrijkst. Om dit te kunnen monitoren, gebruiken we de ROM-methode als meetinstrument.

 

Om de kwaliteit van de behandelingen, en de werkwijze van de praktijk te bewaken en waar nodig te verbeteren, vraag ik u deel te nemen aan ROM. Dit betekent dat ik effectmetingen (voormeting en een nameting) doe, met behulp van vragenlijst(en), om zo het effect van de behandeling inzichtelijk te maken. Ook vraag ik u na afloop van de behandeling een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Deze vragenlijsten worden per e-mail toegestuurd in een beveiligde e-mailverbinding. Doel hiervan is de kwaliteit van onze behandelingen te bewaken en waar nodig te verbeteren.

 

Wachttijden

Helaas is het niet altijd mogelijk direct een intake in te plannen. Wij hanteren geen wachtlijst. De gemiddelde wachttijd is 2 weken voor intake en dan nog 2 weken diagnostiek en/of behandeling. In overleg kan er een afspraak gemaakt worden. Hierbij zal ook de urgentie van belang zijn.