Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Bel 024 322 3435

Vergoedingen

Voor zorg conform de Generalistische Basis GGZ heb ik contracten afgesloten met de volgende verzekeraars:

 

  • CZ
  • VGZ
  • DSW
  • ONVZ
  • Zorg en zekerheid
  • ASR
  • Caresq

 

Verzekeraars kunnen soms een koepelorganisatie vormen. Het kan zijn dat uw verzekeraar onder een van deze koepelverzekeraars valt.

 

Vergoedingen

Voor jeugd tot 18 jaar wordt de hulp vergoed door de gemeente waar het kind is ingeschreven. Hiervoor moet een beschikking worden afgegeven. Die volgt in de regel automatisch op een verwijzing van huisarts of sociaal wijkteam. Psychologenpraktijk Op Heij heeft hiervoor contracten met de gemeentes van de regio Nijmegen, Centraal Gelderland en Noord-Oost Brabant.

 

Vanaf 18 jaar wordt de hulp vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij tellen de kosten wel mee voor uw verplicht eigen risico en eventueel vrijwillig eigen risico. Psychologenpraktijk Op Heij heeft een contract met de genoemde zorgverzekeraars waarmee de behandeling rechtstreeks wordt verrekend. Indien geen contract is afgesloten met uw verzekeraar dient u de factuur in.

 

Tarief voor onverzekerde zorg en/of niet nagekomen afspraken in 2021:

198300 OVP niet basispakket zorg Consult € 114,41

 

Dit bedrag wordt ook in rekening gebracht voor niet nagekomen afspraken en/of het minder dan 24 uur van tevoren afzeggen van een afspraak.

 

Let op: In geval van verhindering dient de afspraak 24 uur van tevoren te worden afgezegd. De voor u gereserveerde tijd zal anders in rekening worden gebracht.